Disclaimer


Algemeen


Louland (Kamer van Koophandel 27176789), hierna te noemen Louland, verleent je hierbij toegang tot de Webshop louland.nl en nodigt je uit hetgeen wordt aangeboden, te kopen. Louland behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder hierover vooraf mededelingen te doen.

 

Beperkte aansprakelijkheid


Louland spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Louland.

 

Auteursrechten


Alle rechten van het intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Louland. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Louland, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

Overig


Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.