Privacybeleid

 

Louland, gevestigd in Zoetermeer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://www.louland.nl

Talitha van der Burg & Henrie Meerburg
Zoetermeer
+31 79 8886801

 

Louland vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers van de website en klanten van wezenlijk belang. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

 

Verwerking van persoonsgegevens door jouwweb.nl, onze hosting

 

Onze site wordt gehost door jouwweb.nl. Op 25 mei 2018 ging de nieuwe Europese wet rond privacy van kracht. Jouwweb voldoet aan de AVG/GDPR. Volgens de wet treedt Jouwweb op als verwerker van persoonsgegevens. Lees de verwerkersovereenkomst alsook het privacybeleid van Jouwweb.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

Louland verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@louland.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

  • Louland verwerkt je persoonsgegevens doordat je producten in onze webshop koopt en zo deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
  • Indien je je hebt aangemeld voor onze Nieuwsbrief via de site, zullen wij je gegevens overzetten naar Sendinblue, een externe partij in Frankrijk voor onze nieuwsbrieven. Wij versturen alleen nieuwsbrieven via Sendinblue, als je je hiervoor hebt aangemeld. Sendinblue voldoet ook aan de AVG/GDPR wetgeving. 

 

Overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

 

- Voor- en achternaam
- E-mailadres
- Huisadres
- Telefoonnummer

 

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

Louland bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

  • Naam, adres, woonplaats, emailadres en telefoonnummer t.b.v. de verwerking van de bestellingen - 2 jaar digitaal, 7 jaar papier.
  • Je accountgegevens op louland.nl - Tot uitschrijving (louland.nl)
  • Inschrijving nieuwsbrief louland.nl - Tot uitschrijving (bij Sendinblue.com).

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Louland verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

 

Louland neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Louland) tussen zit. Louland gebruikt geen computerprogramma’s of –systemen voor het nemen van geautomatiseerde besluiten.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@louland.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Louland zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

 

Louland wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Beveiliging persoonsgegevens

 

Louland neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via de pagina Klantenservice.

 

Hoe Jouwweb persoonsgegevens beveiligt

 

Jouwweb.nl heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

  • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
  • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.
  • Jouwweb maakt gebruik van backups op externe locatie. Jouwweb instrueert de medewerkers ten aanzien van een goede beveiliging van hun apparaten en het gebruik van veilige login-methoden. Incidenteel voert Jouwweb een penetratie-test uit om te onderzoeken of er kwetsbaarheden te vinden zijn.

 

Wijzigingen


Louland behoudt heeft recht om wijzigingen aan te brengen in het Privacybeleid. Controleer daarom regelmatig het Privacybeleid voor de meest actuele situatie.

 

Datum laatste wijziging: 16 augustus 2022